شهرکرد- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهرکرد گفت: کشت پاییزه کلزا در شهرکرد از ۱۵ شهریور ماه آغاز شده و تا اوایل مهر ماه ادامه دارد.


به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری جهاد کشاورزی، فرهاد رفیعی افزود: اولین آبیاری کشت کلزا بسیار حائز اهمیت است که در شهرستان شهرکرد باید تا قبل از شروع مهر ماه انجام شود.


وی گفت: تا کنون یک تن بذر رقم اکاپی توسط واحد زراعت شهرستان تحویل گرفته شده که به صورت رایگان در اختیار کلزاکاران قرار می‌گیرد.


وی بیان کرد: همچنین محصول تولیدی نیز به صورت تضمینی از کلزاکاران خریداری خواهد شد.


مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهرکرد بیان کرد: کشت مداوم گندم در اراضی زراعی سبب کاهش توان رویشی اراضی و افت قابل توجه میزان تولید گندم می‌شود بنابراین پایداری تولید گندم در گرو تناوب با کلزاست زیرا این دانه روغنی در تناوب کشت با گندم سبب تقویت خاک، کاهش آفات و بیماری‌ها، استفاده بهینه از آب و در نهایت افزایش تولید گندم می‌شود و از طرفی استقبال کشاورزان از کشت این دانه روغنی می‌تواند راه رسیدن کشور به خودکفایی تولید روغن خوراکی را هموار سازد.


کد خبر ۵۰۱۸۸۸۱