جلسه عصر امروز کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی از زاویه دوربین خبرگزاری خانه ملت.

عکاس: حمیدرضا راهل | سه‌شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹