شهرکرد- مدیرکل گمرک چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه بادام مهمترین محصول کشاورزی در بخش صادرات این استان است، گفت: ۱۳۴ تن بادام در چهارمحال و بختیاری صادر شد.


اسماعیل الله دادی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۱۳۴ تن بادام در چهارمحال و بختیاری صادر شد، اظهار کرد: این میزان بادام در سال ۹۸ صادر شده است.


وی بیان کرد: در سال ۹۶ حدود ۵۷۶ تن بادام از استان چهارمحال و بختیاری صادر شده است.


مدیرکل گمرک چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در سالجاری تاکنون ۳۰ تن بادام در این استان صادر شده است.


وی گفت: بادام مهمترین محصول کشاورزی در بخش صادرات این استان است.


مدیرکل گمرک چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ارتقای بخش صادرات زمینه رونق بخش تولید است، ادامه داد: حرکت در مسیر توسعه صادرات زمینه ساز حفظ اشتغال پادار بخش کشاورزی و کاهش نرخ بیکاری می‌شود.


کد خبر ۴۹۹۲۴۵۲