شهرکرد- مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری گفت: کیفت گندم تولیدی در چهارمحال و بختیاری در سالجاری افزایش یافته است.


به گزارش خبرنگار مهر کیقباد قنبری بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: امسال با خرید ۲۶۰ هزار تن گندم در این زمینه ۱۱۷ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشتیم.


مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری گفت: امسال ۲۹۴ تن کلزا نیز خریداری شده که سال گذشته حدود ۹۱ تن بود که نسبت به سال قبل ۲۲۲ درصد رشد در این زمینه وجود دارد.


وی بیان کرد: موجودی سیلوی گندم در چهارمحال و بختیاری به اندازه چهار ماه است.


مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: امسال نسبت به سال قبل کیفیت و کمیت گندم بهتر شده است.


کد خبر ۴۹۹۹۲۶۳