شهرکرد- ایرنا- رییس دانشگاه شهرکرد گفت: برگزاری کنکور سراسری در استان با محوریت این دانشگاه برگزار می‌شود و در همین راستا تمامی پروتکل‌های بهداشتی برای برگزاری این رقابت علمی اندیشیده شده است.