شهرکرد- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان چهارمحال و بختیاری گفت: واگذاری پروژه های نیمه تمام در چهارمحال و بختیاری به بخش خصوصی انجام می شود.