مدیر امور آب بروجن با بیان اینکه سال گذشته به منظور رفع کمبود آب در سفیددشت ۶ حلقه چاه حفر شد اما امسال دبی آب این چاه‌ها به شدت کاهش پیدا کرد، گفت: درهمین راستا دو حلقه چاه در دست حفاری است.