نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی گفت: درحال حاضر حدود ۴۰ درصد صنایع استان کاملا تعطیل و ۶۰ درصد باقیمانده با ۳۰ یا ۴۰ درصد ظرفیت‌شان در حال فعالیت هستند.