نماینده مردم بروجن در مجلس گفت: مهمترین مشکل در اقتصاد، عدم‌ اجرای عدالت و‌ توجه ناکافی به معیشت و طبقات پایین‌ مردم بوده که روز به روز فاصله فقیر و غنی را بیشتر کرده است.