شهرکرد- رئیس امور عشایر چهارمحال و بختیاری: گفت:بیش از ۲۰ هزار راس دام عشایر در استان چهارمحال و بختیاری بیمه شدند.