با حضور نماینده مردم شریف شهرستان بروجن در مجلس شورای اسلامی عملیات اجرایی ساخت یک مدرسه خیری در روستای سیبک بخش بلداجی این شهرستان آغاز شد.