نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد مراکز صنعتی استان چهارمحال و بختیاری تعطیل هستند، گفت: عدم وجود نقدینگی یکی از دغدغه های اساسی مراکز تولیدی و صنعتی است.