شهرکرد- نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی گفت: ترویج فرهنگ کتابخوانی از مهمترین اهداف مجلس شورای اسلامی است.