مسئول جمعیت امام رضایی‌های چهارمحال و بختیاری با اشاره به تهیه و توزیع یک‌هزار بسته‌ غذایی برای نیازمندان در قالب کمک مؤمنانه گفت: در مرحله اول رزمایش مواسات منازل شهدای استان محل بسته‌بندی و جمع‌آوری کمک‌های مؤمنانه جمعیت امام رضایی‌ها بود و در مرحله دوم نیز این روند با نام شهدا ادامه خواهد داشت.